Zodiac Polaroid
Zodiac Polaroid
collage and oil on wood panel
24" x 18"
2014